Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba


  • Tel.: 599 508 504, 733 676 601
 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice , 700 30 Vedoucí služby: Kateřina Imrichová - SM. Miriam - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kateřina Imrichová - SM. Miriam - vedoucí zařízení