Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 599 527 250, 732 632 318
 
Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30 Vedoucí služby: Jiří Hořínek - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jiří Hořínek - vedoucí zařízení