Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc


  • Tel.: 599 527 250, 730 573 037
 
Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30 Vedoucí služby: Jiří Hořínek - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jiří Hořínek - vedoucí zařízení