Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava


  • Tel.: 599 508 504, 737 831 370
 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30 Vedoucí služby: PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení