Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně


  • Tel.: 737 558 112
 
SBDI, Hrabyně 201, Hrabyně, 747 67 Vedoucí služby: PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení