Charitní šatník - středisko Litovel


  • Tel.: 585 341 444, 736 501 483
 
Vítězná 1129, Litovel, 784 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

 

Provozní doba:

Příjem: pondělí-pátek 7.00 - 15.30 hodin

Výdej: pondělí-pátek 7.00 - 8.00 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Sedlářová - sociální pracovník