Charitní poradna Znojmo


  • Tel.: 731 402 782
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby:

poskytování materiální pomoci (trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, ošacení) osobám bez přístřeší a sociálně potřebným uživatelům služby


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení