Charitní pečovatelská služba - středisko Uničov


  • Tel.: 585 054 519, 605 897 998
 
Šternberská 497, Uničov, 783 91 Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS, Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí stanice CHPS Uničov, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

přeprava uživatele autem pečovateslké služby

 

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů z Uničova a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost.  Cílem projektu je podpora a pomoc uživatelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci při naplnění jejich základních životních potřeb. Podpora možného začlenění do společnosti, pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných potřeb. Umožnit uživatelům služby žít v běžném domácím prostředí.

Provozní doba:

Služba je poskytována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit.

Oblast působnosti:

Uničov a přilehlé obce: Benkov, Brníčko, Břevenec, Dlouhá Loučka, Dědinka, Dětřichov, Hlivice, Karlov, Králová, Křivá, Libina, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Oskava, Paseka, Plinkout, Renoty, Rybníček, Sovinec, Střelice, Sukolom, Šumvald, Troubelice, Újezd u Uničova, Zadní Újezd, Želechovice.

 

Na provozu služby se pravidelně finančně podílejí:

Olomoucký kraj, Město Uničov, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, obce mikroregionu Uničovsko

Olomoucký kraj         Město Uničov               Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

 

V roce 2017 službu dále podpořili:

        UNEX Uničov

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS Bc. Petra Kejvalová, DiS. - vedoucí stanice CHPS Uničov, sociální pracovník Šárka Kramarová - pracovník v sociálních službách Zdenka Skřebská - pracovník v sociálních službách Marie Staroštíková - pracovník v sociálních službách Pavlína Weigelová - pracovník v sociálních službách