Charitní pečovatelská služba - středisko Litovel


  • Tel.: 585 341 444, 736 750 221
 
Vítězná 1129, Litovel, 784 01 Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS, Zita Stinglová - vedoucí stanice CHPS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

přeprava uživatele autem pečovatelské služby

 

Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů z Litovle a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost.  Cílem projektu je podpora a pomoc uživatelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci při naplnění jejich základních životních potřeb. Podpora možného začlenění do společnosti, pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných potřeb. Umožnit uživatelům služby žít v běžném domácím prostředí.

Provozní doba:

Služba je poskytována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit.

Oblast působnosti:

Litovel a obce litovelského mikroregionu: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.

 

Na provozu služby se pravidelně finančně podílejí:

Olomoucký kraj, Město Litovel, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, obce mikroregionu Litovel

Olomoucký kraj   Město Litovel      Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci                     

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Pavlína Vyvozilová - ředitel Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS Zita Stinglová - vedoucí stanice CHPS Bc. Martina Sedlářová - sociální pracovník Bc. Gabriela Šumšalová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Jana Milčická - sociální pracovník Ilona Vysloužilová - pracovník v sociálních službách Věra Škrabalová - pracovník v sociálních službách Eva Šmehlíková - pracovník v sociálních službách Anna Knoblochová - pracovník v sociálních službách Pavlína Navrátilová - pracovník v sociálních službách Jitka Srovnalová - pracovník v sociálních službách Petra Sedlářová - pracovník v sociálních službách