Charitní pečovatelská služba Sobotka


 • Tel.: 493 571 156, 606 651 173
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
 • dohled nad uživatelem
 • dohled nad požitím léků
 • příprava uživatele na lékařské vyšetření
 • doprava uživatele autem organizace
 • čištění koberců
 • aktivizace jednotlivce nebo skupiny uživatelů
 • pronájem termojídlonosiče
 • zprostředkování duchovních služeb

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důodu věku (65 +) a tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kterým pomoc nemůže zajistit rodina a nemohou využívat ani jiné dostupné služby.
 
Poskytováním služby chceme dosáhnout co nejdelšího setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí.  

Přehled nabízených služeb:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Denisa Samková, DiS. - ředitel Bc. František Bartoníček - sociální pracovník pečovatelské služby