Charitní pečovatelská služba při Oblastní charitě Horažďovice


 • Tel.: 376 512 596, 721 285 938, 731 604 521
 
Palackého 1061, Horažďovice, 341 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
 • doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.

 • aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

Základní činnosti

 • základní hygienické potřeby (koupel aj.)

 • pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC

 • zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo donáška oběda, příprava stravy aj.)

      - z Nemocnice následné péče LDN Horažďovice - cena oběda: 64,- Kč (možnost zajistit dietní stravování) 

 • zajištění základního chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu)

 • praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby apod.)

Cílová skupina

Dospělé osoby, které potřebují z důvodu věku (senioři) či zdravotního postižení (osoby se zdravotním postižením) pomoc druhé osoby a žijí ve svém přirozeném prostředí.

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Omezení – Oblastní charita Horažďovice není schopna z důvodu nedostatku specialistů zajistit pomoc vyžadující znalosti znakové řeči či dovednosti vážící se k některým těžkým postižením klienta – v těchto případech jsou pracovníci schopni navazovat kontakt s klientem pouze při asistenci tlumočníka či rodinného příslušníka a jsou schopni zastávat úkony nevyžadující znalosti potřebné ke komunikaci s klientem.

Formy a kapacita služby Charitní pečovatelská služby:

 • terénní (v domácnostech klientů) – kapacita: 205 klientů
 • ambulantní (v prostorech sídla OCH Horažďovice) – kapacita: 50 klientů

Místa poskytování služby:

 • domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou službou Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071 v Horažďovicích

 • domácnosti klientů z města Horažďovice

 • domácnosti klientů v obcích v okolí Horažďovic: Babín, Horažďovice Předměstí, Komušín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín, Horažďovická Lhota, Třebomyslice, Pačejov, Pačejov – nádraží, Olšany, Velešice, Týřovice, Břežany, Smrkovec, Hradešice, Černíč, Svéradice, Slatina, Slivonice, Holkovice, Dobrotice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Černice, Defurovy Lažany, Maňovice, Velký Bor, Jetenovice, Kvášňovice, Malý Bor, Týnec, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Bojanovice, Hejná, Velké Hydčice, Karlovce, Kejnice

Pracovní doba: Po - Pá                                           7:00 - 19:30

                         So, Ne, dny prac. klidu                   7:00 - 13:00

 

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si klient hradí sám na základě sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

údaje potřebné před zavedením pečovatelské služby - vyplněné odešlete mailem na adresu charita.horazdovice@tiscali.cz, popř. přineste osobně do sídla organizace             
                                                           

Ceník úhrad pečovatelské služby

Pravidla při poskytování pečovatelské služby

 

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

U této sociální služby byla provedena inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 7. a 9.6.2011 s hodnocením:"....celkový počet dosažených bodů: 141 tj. 100% z maximálního celkového počtu 141 bodů, kterého může poskytovatel sociálních služeb podle přílohy č.2 prováděcí vyhlášky dosáhnout. Poskytovatel podle § 38 odst. 3 písmene a) prováděcí vyhlášky splňuje standardy kvality sociálních služeb výborně."    

Z dopisu jedné z našich klientek:

dopis jedné z našich klientek

       

        

 

 

         


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dagmar Ušiaková - sociální pracovnice Pavla Brůžková, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Šárka Čáňová - statutární zástupce Stanislava Lávičková - účetní Hana Hatová - administrativní pracovnice Bc. Olga Šulcová - zástupce ředitele Miloslava Kadaňová - vedoucí pečovatelské služby