Charitní pečovatelská služba Hostinné


  • Tel.: 499 441 141
 
Labská fortna 230, Hostinné, 543 71 Vedoucí služby: Luisa Polešovská - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Pronájem termojídlonosiče, dohled nad příjmem léků, doprava klienta automobilem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník Luisa Polešovská - vedoucí zařízení