Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 545 230 467
 
Žižkova 3, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. Irena Prokšová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Domácí péče (Charitní ošetřovatelská služba) je určena všem nemocným, kteří potřebují odbornou zdravotní péči, kterou lze poskytovat v jejich vlastním sociálním prostředí (doma, případně u rodiny nebo v sociálních pobytových zařízeních).

Péče u pacienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Péči poskytují registrované zdravotní sestry.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Irena Prokšová - vedoucí zařízení Mgr. Alexandra Psotová - vrchní sestra - koordinátorka Mgr. Iva Matějková - zdravotní sestra Eva Zigová - zdravotní sestra Marcela Vlčková - zdravotní sestra Margita Matoušková - zdravotní sestra Hana Blechová - zdravotní sestra Marie Špačková - zdravotní sestra Eva Kolářová - zdravotní sestra