Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi


  • Tel.: 599 527 494, 737 553 160
 
Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Vedoucí služby: Mgr. Dagmar Dančevská - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: Popis fakultativních služeb.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dagmar Dančevská - vedoucí zařízení