Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří


  • Tel.: 596 236 411, 733 741 551
 
Kubínova 445/44, Ostrava-Heřmanice, 713 00 Vedoucí služby: Ing. Jaroslav Doležel - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Jaroslav Doležel - vedoucí zařízení