Azylový dům pro ženy


  • Tel.: 731 408 946
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Azylový dům nabízí ubytování na dobu do jednoho roku.  Cílem je nabídnout ženám bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt způsob řešení své sociální situace. Není to obvykle jednoduché, často je řešená problematika spletitá a dotýká se i rodinných vztahů, různých forem domácího násilí v rodině aj.

Služba má kapacitu 10 lůžek. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích. Uživatelky si mohou podat písemnou žádost na sociální byt, kam jsou umísťovány na základě výběrového řízení. Poplatek za služby na AD činí 2.200 Kč měsíčně. V zařízení mohou uživatelky využít nabídku stravy (polévky), k dispozici je jim i kuchyňka. V zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení