Azylový dům Domažlice


  • Tel.: 731 433 055, 731 433 050, 731 433 093
 
Kozinova 177, Domažlice, 344 01 Vedoucí služby: Helena Nechoďdomů, DiS. - sociální pracovnice, Ing. Jiří Svoboda - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním služby je motivovat a podporovat uživatele k návratu v maximální možné míře
k samostatnému životu ve společnosti.

Hlavním cílem je obnovení schopností zvládat nároky běžného života společensky
přijatelnými způsoby a začlenit se do přirozené komunity.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zlatica Houšková - sociální pracovnice Ing. Ivana Knetlová - zástupce vedoucího Helena Nechoďdomů, DiS. - sociální pracovnice Ing. Jiří Svoboda - vedoucí služby