Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

Bc. Terezie Fojtíková,  DiS.
  • Tel.: 572 637 333, 724 651 265

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Půjčovna kompenzačních pomůcek - vedoucí zařízení