Bc. Soňa Matulová

  • Tel.: 733 741 655, 581 115 290

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov Daliborka - vedoucí Domova Daliborka

Seznam služeb:

Chráněné bydlení Domova Daliborka - vedoucí chráněného bydlení Odlehčovací služba Domova Daliborka - vedoucí odlehčovací služby