Silvie Konczová

  • Tel.: 494 534 431, 731 598 927
  • vedoucí zdravotního úseku, vrchní sestra

 

Vrchní sestra Farní charity Rychnov nad Kněžnou a vedoucí Denního stacionáře pro seniory, Týdenního stacionáře pro seniory a  pobytových Odlehčovacích služeb pro seniory


Organizace:


Seznam zařízení:

Stacionář sv. Františka - vedoucí zdravotního úseku, vrchní sestra

Seznam služeb: