Bc. Pavel Melichar

  • Tel.: 731 598 825

Organizace:


Seznam zařízení:

Háčko - zástupce ředitele pro investice a údržbu

Seznam služeb:

Ubytování v Háčku - zástupce ředitele pro investice a údržbu