Martina Olšová, DiS.

  • Tel.: 739 344 078

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix - vedoucí nízkoprahového zařízení