Marcela Fürstová

  • Tel.: 573 381 437, 731 646 910

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Charitní ošetřovatelská služba - domácí zdravotní péče - Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby - vrchní sestra