Bc. Lenka Salajková

  • Tel.: 731 405 543

Organizace:


Seznam zařízení:

Chráněné bydlení sv. Luisy - vedoucí služby, sociální pracovnice a vedoucí sestra CHB sv. Luisy