Ladislav Hudeček

  • Tel.: 581 115 260, 733 742 066

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov Daliborka - správce Domova Daliborka

Seznam služeb:

Chráněné bydlení Domova Daliborka - správce Domova Daliborka Odlehčovací služba Domova Daliborka - správce Domova Daliborka