Klára BALEJOVÁ, DiS.

  • Tel.: 603 579 135

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní pečovatelská služba Zlín - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu

Seznam služeb:

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu