Bc. Jiří Janeček

  • Tel.: 495 218 934, 774 836 277
  • vedoucí sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Domu Matky Terezy

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci

Seznam služeb:

Sociální rehabilitace - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Domu Matky Terezy