Jarmila Nováková

  • Tel.: 577 320 669

Organizace:


Seznam zařízení:

Denní stacionář Brumov-Bylnice - ekonomický pracovník Mikrojesle Brumov-Bylnice - ekonomický pracovník

Seznam služeb:

Mikrojesle Brumov-Bylnice - ekonomický pracovník Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky - ekonomický pracovník Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice - ekonomický pracovník Osobní asistence - ekonomický pracovník Denní stacionář Brumov-Bylnice - ekonomický pracovník