Jana Valentová

  • Tel.: 571 410 746, 734 875 593

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům pokojného stáří - asistentka účetní, mzdová účetní Domácí zdravotní péče - asistentka účetní, mzdová účetní Denní stacionář Slunečnice - asistentka účetní, mzdová účetní Charitní pečovatelská služba - asistentka účetní, mzdová účetní Osobní asistence - asistentka účetní, mzdová účetní Víceúčelový charitní dům - asistentka účetní, mzdová účetní

Seznam služeb:

Dům pokojného stáří - asistentka účetní, mzdová účetní Odlehčovací služba - asistentka účetní, mzdová účetní