Jana Češková

  • Tel.: 724 995 010

hospodářka (praní prádla, příjem /výdej šatstva a lůžkovin, kuchyňských potřeb – dary těchto věcí od firem a veřejnosti)


Organizace:


Seznam zařízení:

Domov sv. Františka - hospodářka DSF

Seznam služeb:

DSF - azylový dům - hospodářka DSF DSF - nízkoprahové denní centrum - hospodářka DSF DSF - noclehárny - hospodářka DSF