Informační linka

  • Tel.: 608 777 577
  • pracovník sociálních služeb

Linka pomáhá volajícím zorientovat se v jejich situaci a nabízí jim konkrétní odkazy na služby Farní charity Česká Lípa či na subjekty, které volajícímu mohou pomoci při řešení jeho situace. Služba je informačního charakteru, ovšem s nezanedbatelným prvkem emoční podpory. Linka je v provozu od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00.


Organizace: