Bc. Hana Hajduchová

  • Tel.: 519 322 842, 775 950 094

Organizace:


Seznam zařízení:

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav - sociální pracovník - vedoucí

Seznam služeb:

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav - sociální pracovník - vedoucí Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce - sociální pracovník - vedoucí