Eva Kameniczká

  • pracovnice přímé obslužné péče
Dům pokojného stáří, Víceúčelový charitní dům

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům pokojného stáří - pracovnice přímé obslužné péče Víceúčelový charitní dům - pracovnice přímé obslužné péče

Seznam služeb:

Dům pokojného stáří - pracovnice přímé obslužné péčev Odlehčovací služba - pracovnice přímé obslužné péče