Brucknerová Romana, Bc.

  • sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Chráněné bydlení Ulita - sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách