Blanka Pazderová

  • Tel.: 739 344 105
  • pracovník sociálních služeb

Organizace:


Seznam zařízení:

Denní centrum Maják Slavičín - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Denní centrum Maják Slavičín - pracovník sociálních služeb