Blanka Bajerová

  • Tel.: 777 729 514
  • zdravotnický pracovník

Organizace:


Seznam služeb:

Domácí zdravotní péče - zdravotnický pracovník