Anna Schwedová

  • Tel.: 730 189 844

Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní pečovatelská služba - pečovatelka, asistentka vedoucí CHPS Domácí zdravotní péče - asistentka vedoucí CHOS Sociální rehabilitace - Lávka - adimistrativní pracovnice

Seznam služeb:

Charitní pečovatelská služba - pečovatelka, asistentka vedoucí CHPS Domácí zdravotní péče - asistentka vedoucí CHOS Sociální rehabilitace - Lávka - adimistrativní pracovnice