Alena Obidová


Organizace:


Seznam zařízení:

Charitní dům sv. Anežky - koordinátorka služby

Seznam služeb:

CHD sv. Anežky - koordinátorka služby