středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Řezníčkova 8, Olomouc, 779 00 Wurmova 5, 771 11 Olomouc Vedoucí zařízení: Miroslava Koutská, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Miroslava Koutská, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: