Stacionář sv. Anežky České pro seniory

Cajthamlova 169, Beroun, 266 01 Vedoucí zařízení: Bc. Veronika Maslíková - vedoucí Stacionáře

Seznam lidí:

Bc. Veronika Maslíková - vedoucí Stacionáře Lenka Kutinová, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: