Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

Meclov 1, Meclov, 345 01 Vedoucí zařízení: PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí zařízení Jitka Horalová, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: