Služby pro mentálně postižené

Závodu míru 303, Karlovy Vary, 360 17 Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary Vedoucí zařízení: Mgr. Vojtěch Dušek - vedoucí a sociální pracovník

Seznam lidí:

Mgr. Vojtěch Dušek - vedoucí a sociální pracovník

Seznam služeb: