Pečovatelská služba Volyně

Vimperská 595, Volyně, 387 01 Vedoucí zařízení: Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník
  • Tel.: 383 325 808, 777 808 874, 777 808 947
 

Informace o službě: Pečovatelská služba Volyně

Oblastní charita Strakonice

Seznam lidí:

Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník Monika Kutheilová, DiS. - sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Seznam služeb: