Pečovatelská služba Dolní Němčí

Školní 888, Dolní Němčí, 687 62 Vedoucí zařízení: Bc. Zdena Bartošová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Zdena Bartošová - vedoucí zařízení Mgr. Jana Miškeříková - sociální pracovnice