Osobní asistence Plzeň

Polední 11, Plzeň, 312 00 Vedoucí zařízení: Bc. Dana Levorová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Dana Levorová - vedoucí zařízení Václava Koupilková, DiS. - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: