Oddělení PR

Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61 Vedoucí zařízení: JUDr. Iva Horká - vedoucí pro PR, fundraising, projektový management

Seznam lidí:

JUDr. Iva Horká - vedoucí pro PR, fundraising, projektový management Bc. Kateřina Zoufalá, DiS. - terénní sociální pracovnice pro humanitární pomoc Mgr. Veronika Slezáková - pracovník tiskového oddělení