Odborné sociální poradenství Uherský Brod

Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01 Vedoucí zařízení: JUDr. Lenka Končitíková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

JUDr. Lenka Končitíková - vedoucí zařízení Mgr. Veronika Bartončíková - pracovník sociálních služeb