Oblastní charita Ústí nad Orlicí

ul. 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, 562 0 Vedoucí zařízení: Sr. Pavla Rychnovská - pracovník v půjčovně kompenzačních pomůcek

Seznam lidí:

Sr. Pavla Rychnovská - pracovník v půjčovně kompenzačních pomůcek Renata Prokopcová - vedoucí domácí hospicové péče Bc. Martina Procházková - sociální pracovník Ing. Marcela Náhlíková - sociální pracovník Jana Biedermanová - vedoucí CHOS Česká Třebová

Seznam služeb: