Občanská poradna Charity Zlín

Zálešná I/4057, Zlín, 760 01 Vedoucí zařízení: Bc. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice Mgr. Pavel HANKE - sociální pracovník

Seznam služeb: