Magdala - terénní služba Znojmo

Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí zařízení: Kamila Dušková, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Kamila Dušková, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: